Waterschappen versterken hun cyberweerbaarheid

20 oktober 2020

Het is oktober: cybersecuritymaand. Natuurlijk zijn de waterschappen 12 maanden per jaar bezig met het waarborgen van informatieveiligheid. Maar de cybersecuritymaand is een goed moment om daar extra bij stil te staan. Op 26 oktober doen de waterschappen ook mee aan de virtuele overheidsbrede cyberoefening.

Rioolwaterzuiveringen, gemalen, rioleringen, stuwen en sluizen zijn immers complexe informatiesystemen geworden, die vaak op afstand bestuurd worden. Dijken zijn ‘slim’ gemaakt en bevatten sensoren die de waterschappen van informatie voorzien. Zelfs een op het oog eenvoudig proces als grasmaaien is al afhankelijk van de informatie die een drone toestuurt.

Cyberveiligheid heeft prioriteit

“Je moet er niet aan denken dat hackers waterstanden gaan manipuleren”, zegt Unie-bestuurslid Toine Poppelaars in een interview met Weerbare Digitale Overheid. “Daarom is het voorbereiden op een mogelijke digitale dreiging iets waar de waterschapssector dagelijks mee bezig is. Wat als de gemalen niet werken en het afvalwater niet wordt gezuiverd? Voor dat soort scenario’s ligt er een plan van aanpak klaar. En we kunnen altijd terugvallen op handmatige bediening. Helaas is een digitale dreiging reëel. De waterschapssector krijgt regelmatig te maken met hackpogingen. Daarom heeft onze cyberveiligheid een hoge prioriteit.”

Afhankelijk van digitale informatie

Waterschappen zijn dus steeds meer afhankelijk van digitale informatie. Die informatie raakt ook steeds meer vervlochten in de waterketen. Daardoor verloopt het werk nauwkeuriger, duurzamer en efficiënter. Maar ook in het contact met de burger en bedrijven is uitwisseling van informatie essentieel geworden. Het beschermen van die informatie is dus heel belangrijk. Het hele jaar door.

Door de afhankelijkheid van digitale informatie zijn de primaire processen van waterschappen kwetsbaar geworden voor digitale aanvallen van binnen- of buitenaf. De toename van procesmatig werken mag natuurlijk niet ten koste gaan van de (informatie)veiligheid en bedrijfscontinuïteit. Daarom hebben de waterschappen een integraal programma lopen om de cyberweerbaarheid te versterken. Hierin zijn privacy en de (informatieveiligheid van) kantoorautomatisering en procesautomatisering in opgenomen.

Samenwerken met waterketenpartners

De waterschappen werken intensief samen met de waterketenpartners onder de noemer van de aanvullende afspraken cybersecurity Bestuursakkoord Water. De waterpartners hebben onder andere afgesproken om de samenwerking binnen de watersector op het gebied van cybersecurity te versterken.

Overheidsbrede cyberoefening en webinars

De hele maand worden er webinars georganiseerd rondom cybersecurity. Al uitgezonden webinars kunnen worden teruggekeken. Op 26 oktober is de overheidsbrede cyberoefening.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn