Waterschappen vragen duidelijkheid rond verlenging wet digitale besluitvorming

18 juni 2020

Sinds 8 april mogen provincies, gemeenten en waterschappen dankzij een tijdelijke wet digitaal beraadslagen en besluiten nemen. Deze wet geldt tot 1 september 2020. De waterschappen willen duidelijkheid over eventuele verlenging van de wet.

De waterschappen vragen om duidelijkheid rond een eventuele verlenging van de spoedwet Digitale beraadslaging en besluitvorming, omdat naar verwachting ook in september nog maatregelen van kracht zullen zijn die fysiek vergaderen bemoeilijken. De waterschappen willen voorkomen dat democratische besluitvorming hierdoor stil komt te liggen.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Het is in ieder geval belangrijk dat hier snel duidelijkheid over komt, zodat waterschappen en andere overheden weten waar ze aan toe zijn. Na een besluit over het wel of niet verlengen van de wet kunnen waterschappen bepalen hoe zij eventuele fysieke vergaderingen vorm gaan geven. En weten ze of digitale besluitvorming kan worden voortgezet. Indien nodig is digitale besluitvorming namelijk een goed alternatief.”

Ervaring met digitaal vergaderen

Alle waterschappen hebben inmiddels digitaal vergaderd. Driekwart van de waterschappen heeft ook al besluitvormende vergaderingen achter de rug. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Evaluatiecommissie tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming.

Externe vergaderlocaties

Vergaderzalen bij waterschappen zijn vaak niet groot genoeg om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Daarom zal er bij fysiek vergaderen uitgeweken moeten worden naar externe vergaderlocaties. Ook zal fysiek vergaderen betekenen dat sommige bestuursleden het openbaar vervoer moeten gebruiken.

Handreiking digitale besluitvorming waterschappen

Om de waterschappen te ondersteunen bij digitale besluitvorming maakte de Unie een Handreiking digitale besluitvorming waterschappen.

Bij waterschap Drents Overijsselse Delta wordt ook al digitaal vergaderd. Bestuursadviseur Charlotte van der Gun vertelt erover.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn