Waterschappen werken aan terugdringen milieu-impact bij bouwactiviteiten

16 juni 2020

Op 15 juni organiseerde de Unie van Waterschappen een webinar over Ontwerpen en Aanbesteden met de MilieuKostenIndicator. Er deden zo’n 90 mensen mee.

Waterschappen willen zich graag inzetten voor klimaatneutrale en circulaire waterschapsprojecten. De MilieuKostenIndicator (MKI) helpt om te bepalen wat de milieu-impact van een project is en hoe je die impact kunt verminderen. Een van de manieren is om de MKI mee te nemen in je aanbesteding. Zo stimuleer je aannemers om de milieu-impact van hun oplossing zo laag mogelijk te houden.

Handreiking Inkopen met MKI

Om opdrachtgevers hierbij te ondersteunen heeft het expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, PIANOo, de handreiking ‘Inkopen met MKI’ ontwikkeld. Sara Rademaker van PIANOo gaf tijdens haar presentatie over deze handreiking een aantal interessante tips hoe je aannemers kunt stimuleren om daadwerkelijk milieu-impact te maken.

Bereken bijvoorbeeld van tevoren waar je de meeste impact kunt maken en daag de aannemer uit om juist daar de milieu-impact te verminderen. Een ander voorbeeld is dat de bij gunning opgegeven MKI-waarde bindend en onderdeel van het contract wordt. Dan is het belangrijk om te borgen hoe de aannemer kan aantonen dat de vooraf opgegeven MKI-waarde behaald wordt bij realisatie of oplevering.

Drontermeerdijk

Teun Wendt van waterschap Zuiderzeeland presenteerde een voorbeeld van deze manier van werken bij de aanbesteding van de Drontermeerdijk. De aannemer die deze aanbesteding heeft gewonnen haalt CO2-winst door o.a. afstanden en inzet van hoeveelheden materiaal verregaand te optimaliseren.

De Unie ondersteunt

Steeds meer waterschappen willen met MKI gaan werken en in een aanbesteding de aannemer stimuleren om daadwerkelijk de milieu-impact te verlagen. De komende jaren ondersteunt de Unie van Waterschappen hen daarbij zoveel mogelijk met vergelijkbare bijeenkomsten zoals dit webinar. Zodat klimaatneutrale en circulaire waterschapsprojecten binnen handbereik zijn.

Meer informatie bij Meinke Schouten, mschouten@uvw.nl.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn