Waterschappers ervaren Omgevingswet met serious gaming

2 juli 2020

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Om te oefenen met het werken volgens de Omgevingswet hebben de waterschappen serious games laten ontwikkelen.

Door het spelen van de games leren medewerkers en bestuurders van waterschappen welke veranderingen de Omgevingswet zal brengen voor hun eigen werk. En krijgen ze zicht op wat invoering van de wet voor hun collega’s betekent.

Dilemma’s uit het dagelijks werk

In opdracht van de 21 waterschappen zijn 3 algemene games en 8 doelgroepspecifieke games gebouwd. Deze kunnen onbeperkt ingezet worden door de waterschappen in de eigen organisatie. De games zitten vol voorbeelden en dilemma’s uit het dagelijks werk.

De zogenaamde serious games maken gebruik van een online platform waarop de spelers inloggen met hun smartphone. Bij ieder waterschap is een medewerker opgeleid om de games te faciliteren. Onder begeleiding van deze trainer worden de deelnemers door de opdrachten heen geleid.

Alle facetten van de organisatie

De Omgevingswet heeft effect op alle onderdelen van de organisatie. Daarom zijn er naast algemene games die iedereen kan spelen, specifieke games ontwikkeld voor bestuurders, managers, relatiebeheerders, gebiedsbeheerders en medewerkers vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Leuk en leerzaam

Robert Dijkhoff van Het Waterschapshuis was projectleider bij de ontwikkeling van de games: “Het spelen van de games is echt heel leuk. Het geeft op een plezierige manier inzicht in hoe te denken en hoe te handelen bij de uitvoering van de Omgevingswet.”

Basis voor gesprek

Alle waterschappen hebben toegang tot de games en de meeste waterschappen hebben er al gebruik van gemaakt. Irma Huijnen faciliteert de games binnen waterschap Vallei en Veluwe: “Mijn collega’s die de games hebben gespeeld zijn erg enthousiast. De opdrachten en vragen zijn een goede basis om het gesprek met elkaar aan te gaan: wat betekent de Omgevingswet voor mijn werk? En hoe kunnen we ons daar als organisatie op voorbereiden?”

Vereenvoudiging van regels

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn