Waterschapspeil 2020: inzicht in waterschapswerk

14 september 2020

Waterschapspeil 2020 is op 14 september verschenen. Dit is de tweejaarlijkse rapportage over trends en ontwikkelingen in werk aan het regionale waterbeheer door de 21 waterschappen.

Waterschapspeil laat zien hoe het belastinggeld wordt besteed en wat de resultaten daarvan zijn. De rapportage is ontstaan vanuit de wens van waterschappen om transparant te zijn over de uitvoering van hun werkzaamheden.

Inzicht in uitdagingen

De prestaties van de waterschappen over 2019 vormen de basis van Waterschapspeil 2020. Waar mogelijk zijn vergelijkingen gemaakt met de gegevens uit eerdere peiljaren. De publicatie geeft inzicht in de uitdagingen van het waterschapswerk en laat zien hoe de activiteiten van de waterschappen zich ontwikkelen. Denk aan het opwekken van duurzame energie en inspelen op klimaatverandering. Maar ook aan de beoordeling van de waterkeringen en de totale prestaties van de rioolwaterzuiveringen.

Water als uitdaging én oplossing

“Als waterschappen laten we graag zien hoe wij werken aan veilig, voldoende en schoon water. Daarom houden we al jaren de prestaties van alle waterschappen bij en stellen we die beschikbaar voor inzicht in het waterschapswerk”, zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

“Ook laat Waterschapspeil zien dat water als verbindende factor optreedt in diverse grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan het omgaan met (en beperken van) de gevolgen van klimaatverandering en het behoud van de leefbaarheid in de stad en op het platteland. Zaken met veel impact op het welzijn en de leefomgeving. Water is in veel gevallen onderdeel van zowel de uitdaging als de oplossing.”

Transparantie en inzicht

Waterschapspeil laat zien hoe het belastinggeld wordt besteed en wat de resultaten daarvan zijn. Met deze rapportage laten de waterschappen zien wat de stand van zaken is. Zo kan iedereen – politici, bestuurders, toe-zichthouders, samenwerkingspartners, media en belastingbetalers – hiervan op hoofdlijnen kennis nemen.

Leren om te verbeteren

De cijfers in deze rapportage komen grotendeels voort uit de jaarlijkse bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel, uitgevoerd door de Unie van Waterschappen. De waterschappen doen deze bedrijfsvergelijking om van elkaar te leren en daarmee de eigen resultaten, processen en dienstverlening te verbeteren.

De waterschappen gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om in leerkringen goede voorbeelden en geleerden lessen met elkaar uit te wisselen. Sinds de vorige publicatie van Waterschapspeil gebeurde dat over verschillende onderwerpen. Denk aan de inrichting van klantvriendelijke dienstverlening en het verhogen van de realisatiegraad van investeringsuitgaven.

De onderwerpen die in Waterschapsspiegel 2020 aan bod komen, vormen een startpunt voor nieuwe leerkringen. Zo signaleren de waterschappen steeds waar verdere verbetering mogelijk en wenselijk is.

Verdieping: WAVES-dashboard en -databank

Alle gegevens die worden verzameld met de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel zijn digitaal beschikbaar via waterschapsspiegel.nl. In het WAVES-dashboard vind je een overzicht van de belangrijkste indicatoren in 1 oogopslag. En je kunt verschillende waterschappen met elkaar – of met een relevante groep – vergelijken. Per onderwerp is een uitgebreide themarapportage beschikbaar met de nodige toelichting en duiding. Alle gegevens zijn beschikbaar in de WAVES-databank. Daarin is het ook mogelijk om zelf tabellen en grafieken op maat samen te stellen. Het WAVES-dashboard is ook als mobiele app voor iOS en Android beschikbaar.

Waterschapspeil 2020

WAVES-dashboard

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn