Waterschapsthema’s in conceptverkiezingsprogramma GroenLinks

23 oktober 2020

Op 10 oktober presenteerde GroenLinks het conceptverkiezingsprogramma. De partij is daarmee na D66 en de SP de derde partij die laat zien wat de plannen zijn voor de komende periode. GroenLinks besteedt veel aandacht aan waterschapsthema’s zoals energie en circulaire economie.

Zo zet de partij in op elektriciteit, aardwarmte (geothermie) en warmte uit water (aquathermie) als duurzame bronnen voor de verwarming van gebouwen en industrie. Nederland zou koploper in groene waterstof moeten worden, vindt GroenLinks. Ook zien ze een grote rol voor Nederland in de circulaire economie. Om de circulaire economie te stimuleren, wil de partij de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afval verhogen.

Bodemdaling

Bodemdaling wordt ook genoemd: het waterpeil in veenweidegebieden moet verhoogd worden om oxidatie van het veen te voorkomen, en daarmee bodemdaling en de uitstoot van CO2. Meer groen in de steden, een duurzame omgang met water en het beter opvangen en gebruiken van water vindt de partij ook belangrijk.

Stikstof

De uitstoot van stikstof zou gehalveerd moeten worden. Ook wil GroenLinks een heffing op broeikasgassen en stikstof in de landbouw.

Klimaatfonds

Tenslotte wil de partij een Klimaatfonds oprichten van 60 miljard euro om klimaatverandering te bestrijden en te bouwen aan een groene economie.

Geborgde zetels

Dat GroenLinks de geborgde zetels binnen de waterschappen wil afschaffen, was al bekend door het initiatiefwetsvoorstel van Laura Bromet. Maar de wens staat ook nog eens in het programma.

Programma definitief in december

Leden van GroenLinks kunnen amendementen indienen op het conceptprogramma. In december wordt het programma definitief gepresenteerd tijdens het partijcongres. De komende tijd maken ook de andere politieke partijen hun programma’s bekend.

> Volledig programma GroenLinks

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn