Welkome aanbevelingen voor samenwerking tussen overheden

10 september 2020

Op 10 september verscheen het rapport ‘Als één overheid’ van de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen. Het rapport geeft adviezen om de samenwerking tussen overheden bij de aanpak van grote vraagstukken te verbeteren.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Elk maatschappelijk vraagstuk is uniek, maar er zijn wel rode draden over waar het mis kan gaan en hoe de samenwerking beter kan. Dit rapport biedt goed onderbouwde analyses en bruikbare handvatten voor alle overheden.”

Woningbouwvraagstuk

Het woningbouwvraagstuk is 1 van de 3 thema’s die de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen onder leiding van Bernard ter Haar onder de loep heeft genomen. Waterschappen ervaren bij woningbouw dat er wel een tandje bij kan als het gaat om toekomstbestendig bouwen. De studiegroep stelt voor iedere regio een woondeal voor.

Uitdaging van formaat

Van der Sande: “Waar en hoe moeten die 90.000 woningen per jaar tot 2030 worden gerealiseerd, inspelend op het veranderende klimaat? Hier ligt een uitdaging van formaat, waar de kennis van het waterbeheer moet worden meegenomen. Waterschappen pakken hier graag hun rol.”

14 aanbevelingen

Een ander thema waarvoor overheden gezamenlijk verantwoordelijk zijn is de energie- en warmtetransitie, een onderdeel van het klimaatakkoord. De studiegroep benoemt voor elk vraagstuk algemene spelregels en rode draden in een model dat overheden helpt bij het vormgeven van een gezamenlijke aanpak. Met 14 aanbevelingen op het gebied van opgavegericht samenwerken, een betere regie en gelijkwaardige samenwerking. Ook biedt de studiegroep een ‘instrumentenkoffer’: een breed palet aan instrumenten op het gebied van regelgeving, financiële arrangementen en kennis.

Gelijkwaardig samenwerken

Interbestuurlijke samenwerking is geen nieuw verschijnsel. Van der Sande: “Het polderen heeft Nederland gemaakt en zit de waterschappen in de genen. We zijn in Nederland behoorlijk goed in interbestuurlijk samenwerken, kijk bijvoorbeeld naar het Deltaprogramma. We zien dat de maatschappelijke opgaven van nu steeds meer met elkaar verweven zijn en om meer afstemming vragen. Dit goed onderbouwde rapport geeft aanbevelingen voor gelijkwaardig samenwerken en is daarbij een belangrijke steun in de rug. Het is mooi dat de studiegroep de uitvoeringskracht centraal stelt. Dat past ons als waterschappen. Laten we hier dan ook samen werk van maken.”

Betere regie

De Unie van Waterschappen wil met andere overheden op landelijk niveau verder kijken hoe de regie op grote opgaven verbeterd kan worden. Goede voorbeelden moeten worden gedeeld.

Rapport ‘Als één overheid’

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn