Wet digitale besluitvorming met 2 maanden verlengd

26 juni 2020

De waterschappen hebben om duidelijkheid gevraagd over een eventuele verlenging van de spoedwet Digitale beraadslaging en besluitvorming. Die duidelijkheid is er nu: de wet wordt verlengd tot 1 november.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 25 juni hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister heeft nu al besloten de wet met 2 maanden te verlengen, omdat dat alle overheden vóór het zomerreces duidelijkheid biedt. Over een eventuele verlenging na 1 november wordt later besloten.

Handreiking

Om de waterschappen te ondersteunen bij de digitale besluitvorming, heeft de Unie van Waterschappen een Handreiking digitale besluitvorming waterschappen gemaakt.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn