Wet digitale overheid aangenomen door Tweede Kamer

24 februari 2020

Op 18 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel digitale overheid (Wdo) aangenomen. Deze wet stelt standaarden voor elektronisch verkeer verplicht. Daarnaast regelt de wet het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid.

Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat bedrijven kunnen inloggen met behulp van eHerkenning en burgers met het huidige DigiD totdat ze elektronische identificatiemiddelen krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit.

Betrouwbaarheidsniveau

De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot hun online diensten. Dit geldt dus ook voor de waterschappen en hun belastingsamenwerkingen. De betrouwbaarheidsniveaus moeten uiteraard wel redelijk zijn: wel een hoog betrouwbaarheidsniveau voor het aanvragen van een vergunning, maar niet voor het melden van een muskusrat die is gezien. In de CBCF van 7 december 2018 hebben de waterschappen gezamenlijk vastgesteld welke producten en diensten aan welk betrouwbaarheidsniveau moet voldoen.

Open standaarden

Daarnaast stelt de wet het gebruik van enkele open standaarden verplicht. Zo moeten de websites en mobiele applicaties van de waterschappen aan de Europese toegankelijkheidsstandaard (‘webrichtlijnen’) voldoen en wordt het gebruik van de informatieveiligheidsstandaard HTTPS wettelijk verplicht.

‘Basis op orde’

Meer informatie over de verplichtingen voor de waterschappen die voortkomen uit de Wdo staan in de baseline ‘Basis op orde‘ , het minimale ambitieniveau van de waterschappen om bij te blijven op het gebied van digitalisering.

Wet gaat in op 1 juli

Nu is het aan de Eerste Kamer om zich te buigen over het voorstel. Wanneer de Eerste Kamer de Wdo aanneemt, wordt de wet in stappen ingevoerd. De beoogde datum voor inwerkingtreding van de Wdo is 1 juli 2020.

Foto: Pexels

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn