Zomer eindigt met regionaal hoge neerslagtekorten

30 september 2020

De neerslag van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat de rivierstanden weer stijgen en dat extra waterbesparende maatregelen bij de Maas niet meer nodig zijn. Regionaal blijft de droogte echter merkbaar door lage grondwaterstanden.

In het zuiden en oosten van Nederland, maar ook in delen van Zeeland en Noord-Holland, zijn de grondwaterstanden laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Door de lage waterstanden zijn in deze gebieden nog steeds onttrekkingsverboden uit oppervlaktewateren van kracht en rond sommige kwetsbare natuurgebieden ook uit grondwater. In andere delen van het land zijn de grondwaterstanden op normaal niveau en gelden geen onttrekkingsverboden.

Situatie lokaal vergelijkbaar met recordjaren

Het landelijk neerslagtekort is de afgelopen periode iets gedaald en eindigt aan het einde van het traditionele droogteseizoen (1 april tot 1 oktober) op ruim 200 millimeter, terwijl het gemiddelde tekort eind september ca. 100 millimeter bedraagt. De regionale verschillen zijn groot. Het regionale neerslagtekort in het oosten en zuiden van Nederland bedraagt bijvoorbeeld zo’n 300 millimeter, flink boven het niveau van de 5% droogste jaren en niet ver verwijderd van de recordjaren 2018 en 1976.

Verzilting neemt af

Het zoutgehalte in de Rijn-Maasmonding, de Zeeuwse Delta en het IJsselmeer is normaal voor de tijd van het jaar. De afgelopen week zijn de gehaltes verhoogd geweest als gevolg van lage rivierafvoeren in combinatie met een verhoogde zeewaterstand. De situatie is nu weer normaal. Alleen waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijft de situatie nog extra nauwlettend monitoren, vanwege het risico op verzilting van de Amstellandboezem en de wateraanvoer naar Vinkeveen.

Bekijk de actuele droogtemonitor

Gezien de huidige situatie en de weersverwachtingen is dit voorlopig de laatste droogtemonitor van 2020. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven, zal er op dat moment alsnog een nieuwe droogtemonitor worden uitgebracht.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn