Zuiveringsheffing op basis van drinkwatergebruik

11 december 2020

De Tweede Kamer heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gevraagd in kaart te brengen wat de belemmeringen zijn voor het toepassen van een evenredige zuiveringsheffing op basis van drinkwatergebruik. Dat is een van de uitkomsten van het wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer op 1 december.

50PLUS diende hier een motie over in en die werd aangenomen. Volgens kamerlid Corrie ten Brenk is het volgens de wet al mogelijk om deze evenredige heffing voor huishoudens toe te passen, maar doen de waterschappen dat nog niet. Zij wil daarom dat de minister uitzoekt waar de belemmeringen zitten. Ook wil ze dat de minister de waterschappen vervolgens helpt om de belemmeringen weg te nemen.

Wat is een evenredige zuiveringsheffing?

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing dekken de waterschappen de kosten van het zuiveren van het rioolwater. Momenteel kent de zuiveringsheffing alleen aanslagen voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Voor die laatste maakt het niet uit hoeveel personen een huishouden telt. Met een evenredige zuiveringsheffing wordt het bedrag van de zuiveringsheffing gebaseerd op de hoeveelheid drinkwater dat een huishouden verbruikt, in plaats van op het aantal personen.

Bestrijdingsmiddelen buiten land- en tuinbouw

Laura Bromet van GroenLinks riep de minister op om in actie te komen op het dossier bestrijdingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw. Het Gerechtshof in Den Haag deed onlangs een uitspraak waardoor het weer is toegestaan om professioneel bestrijdingsmiddelen toe te passen op verhardingen en andere oppervlakten buiten de land- en tuinbouw. Bromet kreeg een meerderheid in de Kamer voor haar verzoek aan de minister om zo snel mogelijk een verbod te bekrachtigen.

Doelen Kaderrichtlijn Water

Het CDA maakte een punt van de Kaderrichtlijn Water-doelen. Volgens Jaco Geurts begint het er sterk op te lijken dat de doelen op veel plaatsen niet te halen zijn, ook niet als er zeer kostbare maatregelen worden genomen. Zijn motie hierover werd aangenomen. Daarom moet de minister nu in kaart brengen of de doelen wel haalbaar zijn en wat dat zou kosten.

Vispassages

ChristenUnie en D66 dienden een motie in over vispassages. Ook hun motie werd aangenomen. Daarmee wordt ook het beheer en onderhoud van vispassages opgenomen in de beheer- en onderhoudprogramma’s.

Cybersecurity

De moties van de SP en 50PLUS over het actief doorlichten van drinkwaterbedrijven op cybersecurity en een periodieke cybersecuritycheck van ieder waterschap en de drinkwaterbedrijven haalden het niet.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn