Uw zoekresultaten voor: Energie
Ontwikkelingen warmtetransitie en aquathermie

Gevonden in publicaties

In korte tijd is aquathermie als warmtebron tussen reeds gevestigde bronnen voor aardgasvrije wijken genesteld in het Klimaatakkoord. De potentie van aquathermie als alternatieve warmtebron is dan ook enorm en…


Rioolwaterzuiveringen (rwzi)

Gevonden in pagina's

…om de rwzi van energie te voorzien. Het slib dat de rwzi’s niet zelf kunnen gebruiken gaat met vrachtwagens naar de slibverwerkingsbedrijven. Vervuilende stoffen Als het rioolwater binnenkomt op de…


Pers

Gevonden in pagina's

…en e-overheid Educatie Judith de Jong Communicatieadviseur 06 – 23 19 55 97 jjong@uvw.nl Aanpassing belastingstelsel Duurzaamheid (energie en circulaire economie) Innovatie Interbestuurlijk programma (IBP) Rioolwaterzuivering Tijdschrift Het Waterschap Jurjen Jongepier…


Under construction – 10 maal zoveel groen gas in 2030

Gevonden in agenda

…Groen Gas staat dat groen gas onmisbaar is voor de energievoorziening en hard nodig voor warmtevoorziening in de sectoren gebouwde omgeving, industrie en duurzame mobiliteit. Hoe kan de productie opgeschaald…


Handreiking zon op water

Gevonden in publicaties

In het watersysteem liggen veel kansen voor energieopwekking. Een van de onderwerpen is drijvende zonneparken, ook wel zon-op-water projecten genoemd. Wateschappen krijgen daar steeds meer vragen over. Deze praktische handreiking…


Commissievergadering CWK

Gevonden in agenda

…en zonne-energie, emissieloos versterken en biodiversiteit op dijken. In de CWK zijn alle waterschappen vertegenwoordigd. > Link naar de stukken Ja Bijeenkomst Nee Nee 20220601 10:30:00 12:30:00 Online of Het…


Kansenkaart afvalwaterketen

Gevonden in publicaties

…pas als je ze ziet’. Door samen te werken met uw waterschap kunt u gezamenlijk onderzoeken wat op uw locatie geschikte (combinaties van) kansen zijn. Neem nu de Energiefabriek Den…


Verkiezingsdebat IPO, Unie van Waterschappen en VNG

Gevonden in agenda

…huis aardgasvrij maken mag de woonlasten niet verhogen ten opzichte van een aansluiting op gas, anders komen de klimaatdoelen in gevaar. Investeren in elektriciteitsnetten is noodzaak om de Regionale Energie


Vastlegging besproken pragmatische lijn

Gevonden in publicaties

…blijven. Hierna worden de stappen verder beschreven en waar mogelijk – ter verduidelijking – voorzien van voorbeelden. Ter verduidelijking is in bijlage 5 voor een drietal activiteiten (gladheidsbestrijding, levering energie


Waterschapsbelastingen 2019

Gevonden in publicaties

…werken zij er ook hard aan om de klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. De waterschappen hebben een grote ambitie in de noodzakelijke transitie naar een duurzamere energievoorziening en een…