Circulair bouwen

De waterschappen willen bijdragen om tot een circulaire (bouw)economie te komen. Dat kan onder meer door de aanleg- en onderhoudsprojecten van de waterschappen circulair uit te voeren.
Standpunt:

De circulaire bouweconomie gaat er komen.

Daarom hebben de waterschappen zich volledig gecommitteerd aan de klimaat- en circulaire agenda van de Rijksoverheid voor de uitvoering van de afspraken uit het Klimaat- en Grondstoffenakkoord. De Unie van Waterschappen ondersteunt de waterschappen om klimaatneutraal en circulair werken een onderdeel te maken van de standaard manier van werken.

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen is een duurzame vorm van bouwen, waarbij zoveel mogelijk herbruikbare materialen worden gebruikt en zo min mogelijk nieuwe grondstoffen.

Platform Circulair Bouwen in 2023

Het Platform Circulair Bouwen in 2023 (CB’23) verbindt alle initiatieven, pilots en kennis rond circulair bouwen met elkaar. Het is een initiatief van onder meer het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Bouwend Nederland. Het platform streeft ernaar voor 2023 nationale, bouwsectorbrede afspraken op te stellen voor circulair bouwen.

Leidraad Circulair Bouwen

Circulair bouwen begint al bij het ontwerp. Platform CB’23 heeft hiervoor de leidraad circulair ontwerpen gemaakt. Daarnaast kan door circulair in te kopen de opdrachtnemer uitgedaagd worden om met circulaire oplossingen te komen in de uitvoering. Hiervoor heeft Platform CB23 een de leidraad circulair inkopen gemaakt.

Afspraken over circulair bouwen

In het Grondstoffenakkoord staat de doelstelling van een 100 procent circulaire economie in 2050. Het tussendoel is 50 procent reductie in 2030. In de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie zijn daarnaast doelstellingen opgenomen om in 2023 100 procent circulair uit te vragen. Voor 2030 is de doelstelling om 100 procent circulair aan te besteden. Verder is in het Klimaatakkoord onder andere de afspraak opgenomen om bij Grond-, Weg- en Waterwerken (GWW) als overheden in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair te werken. De 21 waterschappen hebben beide akkoorden ondertekend.

Doelstellingen circulair bouwen

In 2023: circulair uitvragen
In 2030: circulaire infraprojecten
In 2035: klimaatneutraal
In 2050: 100 procent circulair

Klik op de tijdlijn voor een vergroting

Voorbeelden van circulair bouwen

Bij de waterschappen zijn er al mooie voorbeelden van circulair bouwen. Bij de aanleg of versterking van dijken kijken waterschappen goed naar de inzet en herkomst van gebruikte materialen. Er wordt bijvoorbeeld geen basalt meer gebruikt, maar betonblokken van gerecycled beton. Die worden slim vormgegeven om de CO2-uitstoot bij de productie ervan te beperken. Ook voor textiel dat onder de steenbekleding van dijken wordt aangebracht, wordt naar alternatieven gekeken. Een voorbeeld van zo’n circulaire dijkversterking is de Grebbedijk van waterschap Vallei en Veluwe. Maar ook bij poldergemalen en andere kunstwerken in het watersysteem wordt gekeken naar circulariteit. Een voorbeeld daarvan is gemaal Coehoorn van waterschap Drents Overijsselse Delta.

Wat doet de Unie?

  • De Unie positioneert waterschappen als duurzame en professionele opdrachtgevers en faciliteert ze daarbij;
  • De Unie ondersteunt de waterschappen om circulair werken een onderdeel te maken van de standaard manier van werken;
  • De Unie bevordert de samenwerking in de regio tussen overheden en bedrijven;
  • De Unie verspreidt kennis en goede voorbeelden onder de waterschappen.

> Meer over de transitie naar een circulaire bouweconomie


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap