Waterschapsverkiezingen

Om de 4 jaar zijn er in Nederland waterschapsverkiezingen. De volgende verkiezingen zijn in 2027. Waarom zijn er waterschapsverkiezingen?

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom onmisbaar. De waterschappen zorgen in Nederland voor goed regionaal waterbeheer. Ze beschermen het land tegen overstromingen, houden het water schoon en zorgen voor voldoende water. Inwoners betalen hieraan mee via waterschapsbelasting. Dit geld wordt uitsluitend aan regionaal waterbeheer besteed. Hoe ze dat doen verschilt per waterschap. Tijdens de verkiezingen heb je daar invloed op. Dan kun je namelijk kiezen wie er in het algemeen bestuur van het waterschap komt.

Waarom waterschapsverkiezingen?

Waarom stemmen we eigenlijk voor de waterschappen? Water speelt een belangrijke en unieke rol in ons land. Er spelen verschillende belangen op het gebied van waterveiligheid, natuur, recreatie, gezondheid, landbouw en ruimtelijke ordening. Door te stemmen hebben inwoners invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt over waterbeheer in hun gebied en het geld dat daarvoor uitgegeven wordt.

Wat valt er te kiezen?

Over welke onderwerpen valt er te kiezen bij de waterschapsverkiezingen? Onafhankelijk van of partij A of partij B wint, de dijken moeten onderhouden worden en het afvalwater gezuiverd. Die taken staan bij geen enkele partij ter discussie. Maar over de manier waaróp dat gebeurt, verschillen de partijen van mening. Moet er bijvoorbeeld meer aandacht naar landbouw of juist naar natuur? En hoe gaan we om met lange periodes van droogte of steeds heviger wordende regenbuien?

In de periode voorafgaand aan de verkiezingen laten de (lokale) politieke partijen via hun campagnes weten waar zij voor staan. Ook zijn er in die periode diverse stemhulpen beschikbaar.

Opkomst bij de waterschapsverkiezingen

In 2008 waren er voor het eerst landelijke waterschapsverkiezingen. Er kon toen door middel van een brief gestemd worden. Voor die tijd werden de verkiezingen per waterschap georganiseerd. Tussen 2008 en 2015 hebben er geen verkiezingen plaatsgevonden. Sinds 2015 zijn de waterschapsverkiezingen gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen. De opkomst was toen 43,5% . In 2019 steeg de opkomst naar 51,3% en in 2023 naar 53,1%.

Terugblik waterschapsverkiezingen 2023


Medewerkers bij dit thema

Programmaleider Vereniging en Communicatie en Bestuurlijk Juridische Zaken
Adviseur Public Affairs
Communicatieadviseur