Lobby

De Unie van Waterschappen behartigt de belangen van de waterschappen. Een onderdeel hiervan is de lobby in de Eerste en Tweede Kamer.

De Unie van Waterschappen richt zich bij de belangenbehartiging onder andere op het parlement, de regering, de Rijksoverheid, internationale instanties, maatschappelijke organisaties en organisaties als het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook behartigen we de belangen van de waterschappen in Europa.

Hoe lobbyt de Unie van Waterschappen?

Er worden gesprekken met Kamerleden en hun medewerkers gevoerd om de standpunten van de waterschappen onder de aandacht te brengen. Kamerleden worden minimaal 1 keer per jaar uitgenodigd om een werkbezoek te brengen aan een waterschap, om in de praktijk kennis te maken met het werk van de waterschappen.

Ook levert de Unie (schriftelijke) inbreng op relevante debatten. Hiermee worden de Kamerleden geïnformeerd over de standpunten van de waterschappen op een bepaald onderwerp of wetsvoorstel. De inbrengen van de afgelopen periode staan onderaan deze pagina.

Standpunten

De waterschappen maken zich dagelijks hard voor droge voeten, schoon en voldoen water. Een breed scala aan onderwerpen zijn gerelateerd aan deze 3 kerntaken. De standpunten van de waterschappen op al die onderwerpen staan hier.

Lobbyspecial 2021

De waterschappen presenteren in een lobbyspecial hun standpunten aan de (nieuwe) Kamerleden. Lees de online editie.


Medewerkers bij dit thema

> Tessa Maas

Adviseur Public Affairs

> Judith de Jong

Communicatieadviseur

Inbreng

De Unie van Waterschappen levert inbreng op relevante Kamerdebatten en commissievergaderingen. Hiermee informeren wij de Kamerleden over onze standpunten.

> Wet versterking decentrale rekenkamers

24 mei 2022

> Commissiedebat Water

24 mei 2022

> Hoofdlijnendebat Digitale Zaken

17 mei 2022

> Wet financiering politieke partijen

6 mei 2022

> Digitaal vergaderen en besluitvormen

3 mei 2022

> Commissiedebat Circulaire economie

3 mei 2022

> Verduurzaming industrie

6 april 2022

> Hoofdlijnendebat LNV

5 april 2022

> Inbreng voor Archiefwet 2021

4 april 2022

> Datacenters

4 april 2022

> Evaluatie wet seismologie

29 maart 2022

> Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel

25 maart 2022

> Commissiedebat Woningbouwopgave

16 maart 2022

> Hoofdlijnendebat buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

16 maart 2022

> Reactie op nota’s wetsvoorstel geborgde zetels

8 maart 2022

> Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing

24 februari 2022

> Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat

11 februari 2022

> Commissiedebat Natuur

4 februari 2022

> Hoofdlijnendebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

20 januari 2022

> Hoofdlijnendebat BZK

13 januari 2022

> Wetgevingsoverleg Water 22 november 2021

22 november 2021

> Commissiedebat Circulaire Economie 18 november 2021

18 november 2021

> Wijziging van de waterschapswet en de kieswet i.v.m. het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

17 november 2021

> Begroting 2022 ministerie van LNV

17 november 2021

> Wetsvoorstel adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35 530)

9 november 2021