Lobby

De Unie van Waterschappen behartigt de belangen van de waterschappen. Een onderdeel hiervan is de lobby in de Eerste en Tweede Kamer.

De Unie van Waterschappen richt zich bij de belangenbehartiging onder andere op het parlement, de regering, de Rijksoverheid, internationale instanties, maatschappelijke organisaties en organisaties als het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook behartigen we de belangen van de waterschappen in Europa.

Hoe lobbyt de Unie van Waterschappen?

Er worden gesprekken met Kamerleden en hun medewerkers gevoerd om de standpunten van de waterschappen onder de aandacht te brengen. Kamerleden worden minimaal 1 keer per jaar uitgenodigd om een werkbezoek te brengen aan een waterschap, om in de praktijk kennis te maken met het werk van de waterschappen.

Ook levert de Unie (schriftelijke) inbreng op relevante debatten. Hiermee worden de Kamerleden geïnformeerd over de standpunten van de waterschappen op een bepaald onderwerp of wetsvoorstel. De inbrengen van de afgelopen periode staan onderaan deze pagina.

Standpunten

De waterschappen maken zich dagelijks hard voor droge voeten, schoon en voldoen water. Een breed scala aan onderwerpen zijn gerelateerd aan deze 3 kerntaken. De standpunten van de waterschappen op al die onderwerpen staan hier.

Lobbyspecial 2021

De waterschappen presenteren in een lobbyspecial hun standpunten aan de (nieuwe) Kamerleden. Lees de online editie.


Medewerkers bij dit thema

Adviseur Public Affairs
Communicatieadviseur

Inbreng

De Unie van Waterschappen levert inbreng op relevante Kamerdebatten en commissievergaderingen. Hiermee informeren wij de Kamerleden over onze standpunten.

> Inbreng commissiedebat netcongestie 24 januari 2024

19 januari 2024

> Debat verkiezingsuitslag en verslag verkenner

11 december 2023

> Commissiedebat Milieuraad 12 oktober

5 oktober 2023

> Wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen

25 september 2023

> Commissiedebat Water 7 juni

1 juni 2023

> Commissiedebat Mest 1 juni

30 mei 2023

> Commissiedebat voedselzekerheid en water 23 mei

15 mei 2023

> Commissiedebat Circulaire Economie 20 april

14 april 2023

> Wijziging Waterwet

14 april 2023

> Commissiedebat informatiebeveiliging 5 april

4 april 2023

> Commissiedebat Wet open overheid 16 maart

13 maart 2023

> Commissiedebat Infrastructuur en Waterstaat over Milieuraad 16 maart 2023

1 maart 2023

> Commissiedebat Stikstofproblematiek

31 januari 2023

> Commissiedebat Nationaal Programma Landelijk Gebied

25 januari 2023

> Commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten

20 januari 2023

> Schriftelijk overleg fiche stedelijk afvalwater

10 januari 2023

> Commissiedebat Waterstof en groen gas

6 december 2022

> Wetgevingsoverleg Water

10 november 2022

> Wetgevingsoverleg Digitale zaken

8 november 2022

> Duurzaam gebruik gewasbeschermingmiddelen

5 oktober 2022

> Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen

28 september 2022

> Commissiedebat ruimtelijke ordening 14 september 2022

6 september 2022

> Commissiedebat Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

5 september 2022

> Commissiedebat Mestbeleid

1 september 2022

> Gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes over stikstofdebat

22 augustus 2022