Bestuurszaken

De Unie van Waterschappen zorgt ervoor dat de waterschappen optimaal kunnen werken aan waterveiligheid, voldoende en schoon water. Daarbij is het belangrijk dat de organisatie bestuurlijk op orde is.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen houdt zich bezig met de volgende zaken:

  • Vertegenwoordigen van de waterschappen in het nationaal en internationaal speelveld;
  • Fungeren als spreekbuis van de waterschappen;
  • Lobbyen voor en belangen behartigen van de waterschappen bij o.a. de Tweede Kamer, de verschillende ministeries en bij de Europese instellingen in Brussel;
  • Stimuleren van kennisuitwisseling en bieden van een platform voor samenwerking.

Medewerkers bij dit thema

Programmaleider Vereniging en Communicatie en Bestuurlijk Juridische Zaken