Commissies en werkgroepen

De waterschappen zijn verenigd in het samenwerkingsverband de Unie van Waterschappen. De Unie oefent invloed uit op het Rijksbeleid en wetgeving en soms ook op beleid en regelgeving van de Europese Unie voor de waterschappen.

> Stukken van commissies