Zwemwater

In Nederland zijn ruim 700 officiële zwemlocaties waar je veilig kunt zwemmen in oppervlaktewater. De waterschappen controleren of het zwemwater veilig is. De zwemlocaties zijn te vinden via zwemwater.nl.
Standpunt:

De Unie van Waterschappen adviseert om alleen bij aangewezen zwemwaterlocaties te zwemmen.

Daar worden waterkwaliteit en -veiligheid gecontroleerd. In Nederland zijn meer dan 700 officieel aangewezen locaties waar je veilig kunt zwemmen. Op de website zwemwater.nl of in de Zwemwaterapp is te vinden welke dat zijn. Alle officieel aangewezen zwemlocaties staan hierop. Bij de zwemlocatie zijn deze te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie.

Buiten zwemmen in een meer of een riviertje is heerlijk. Maar het water kan vervuild zijn. Daarom wijzen de provincies plekken aan waar je veilig buiten kunt zwemmen. De waterschappen controleren de waterkwaliteit op deze locaties. Ze doen deze testen tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Ook is er op deze locaties een beheerder die toeziet op de veiligheid. De waterschappen adviseren om alleen naar officiële zwemlocaties te gaan.

Daarnaast nemen de waterschappen ook maatregelen om de waterkwaliteit zo mogelijk te verbeteren. Bijvoorbeeld door het verwijderen van fosfaat, baggeren of het verbeteren van de visstand.

Veilig buiten zwemmen

In principe mag je overal in Nederland in het buitenwater zwemmen, behalve daar waar het expliciet verboden is: bij vaarroutes en bij bewegende bruggen en dergelijke. De grotere meren en plassen zijn over het algemeen van goede kwaliteit. In kleinere sloten is de waterkwaliteit vaak slechter.

Soms is het ook gelijk duidelijk dat de waterkwaliteit onvoldoende is: het water is troebel, melkachtig of er ligt een groene waas overheen. Maar het is niet altijd zichtbaar of het water veilig genoeg is. Daarom verwijzen de waterschappen naar zwemwater.nl of de Zwemwater-app. Hier staat op welke plekken de waterschappen het zwemwater controleren.

Negatief zwemadvies

Bij warm weer kan de waterkwaliteit verslechteren, doordat bijvoorbeeld blauwalg en botulisme toenemen. Dit zijn zaken waarop de waterschappen controleren. Voldoet de waterkwaliteit niet aan de normen voor zwemwater? Dan geven de waterschappen een negatief zwemadvies. Dat betekent dat zwemmen op die plek slecht is voor de gezondheid. Bij deze zwemlocaties komt een verbodsbord te staan.

Blauwalgen

Waarom zijn er zo vaak blauwalgen in de zomer? Deze bacteriën leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Een laag waterpeil, hoge temperatuur en stilstaand water vormen daarom het ideale klimaat voor deze bacteriën en kunnen zorgen voor een blauwalgenbloei. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals oorontsteking, huidirritaties en hoofdpijn.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen is nauw betrokken bij de uitvoering van de Europese zwemwaterrichtlijn. De Unie coördineert de inbreng van de waterschappen bij de invulling van de Europese zwemwaterrichtlijn voor goed zwemwater. Denk aan het opstellen van een blauwalgenprotocol, publieksvoorlichting en meetmethoden.

> Download de Zwemwater-app voor Android of voor iOS/Apple


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur waterkwaliteit