Amerikaanse rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft is een verzamelnaam van verschillende soorten kreeften: de rode, de gevlekte, de gestreepte en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft. Naast de Amerikaanse rivierkreeften zijn er ook marmer- en Californische kreeften. Al deze kreeften noemen we uitheemse kreeften: ze horen niet in Nederland thuis. Ze veroorzaken steeds vaker schade aan het watersysteem. De Amerikaanse rivierkreeft zit vooral in West- en Midden-Nederland en lijkt het meest schadelijk voor het watersysteem.
Standpunt:

De uitheemse rivierkreeft, zoals de Amerikaanse rivierkreeft, moet tot een beheersbare omvang teruggebracht worden. Zeker op plaatsen waar ze veel overlast bezorgen.

Maar er is eerst meer onderzoek nodig naar de manieren waarop dat het beste kan. De waterschappen vinden dat de verantwoordelijke partij, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het kreeftenprobleem moet oplossen.

Bestrijding

In grote delen van Nederland vormt de uitheemse rivierkreeft een ware plaag. Ze eten waterplanten op en woelen in de bodem en oevers, wat het water troebel maakt. Doordat zonlicht niet meer tot de bodem doordringt, verdwijnen waterplanten. Dit verstoort het ecologisch evenwicht, verslechtert de waterkwaliteit en maakt het moeilijker om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te halen. De waterschappen willen daarom dat de uitheemse rivierkreeft tot een beheersbare populatie wordt teruggebracht.

Vangen

Voor het mogen vangen van de kreeften moet de wet- en regelgeving worden aangepast. Nu mogen alleen beroepsvissers uitheemse rivierkreeften vangen met korven en netten. Waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders mogen dergelijke vangmiddelen niet gebruiken. Als particulier mag je uitheemse rivierkreeften met een hengel vangen en ook verwerken in een recept.

Selectief vangen

De waterschappen doen wel proeven met het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het hoogheemraadschap van Delfland en het Ministerie van LNV zijn bijvoorbeeld een innovatietraject gestart met als doel om een goede, selectieve methode te vinden om uitheemse rivierkreeften te vangen.

Meerjarige proef

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is begonnen met een meerjarige proef waarin de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van het vangen van de schadelijke rivierkreeften wordt onderzocht.

Uitheemse rivierkreeft melden

Kom je grote hoeveelheden (Amerikaanse) rivierkreeften tegen, meld dat dan via de app snApp de exoot.

Wat doet de Unie?

De Unie onderzoekt samen met Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IPO en VNG hoe de problemen die ontstaan door de aanwezigheid van uitheemse rivierkreeften aangepakt kunnen worden. In dit onderzoek komen wetgeving, onderzoek en beheersmaatregelen aan bod.

Meer informatie op rivierkreeft.nl


Medewerkers bij dit thema

Communicatieadviseur
Beleidsadviseur Waterbeleid