Sander Mager


Functie: Vice voorzitter
E-mail: sander.mager@agv.nl

Portefeuille

  • Waterkwaliteit
  • Waterketen en emissies
  • Vergunningverlening en handhaving
  • Duurzaamheid (m.n. grondstoffen en circulaire economie)
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn
> Medewerkeroverzicht