Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw 2020

23 december 2021


> Download deze publicatie

Deltares heeft de evaluatie van de resultaten van 2020 door het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw opgesteld. Het landelijk meetnet is in 2013 opgezet om het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. En om een verband te leggen tussen het gebruik van deze middelen en het voldoen aan de waterkwaliteitsnorm.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn