Landelijk Meetnet Gewasbescherming land- en tuinbouw 2021

2 december 2022


> Download deze publicatie

Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) heeft 2 doelen.

  • Vaststellen of de vermindering van het aantal normoverschrijdingen in oppervlaktewater door werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen wordt gerealiseerd.
  • Een aannemelijk verband leggen tussen het gebruik van bepaalde gewasbeschermingmiddelen in de meest voorkomende teelten en het voldoen aan de waterkwaliteitsnorm in oppervlaktewater.

Er worden in totaal 106 locaties meegenomen in het meetnet en 223 unieke stoffen gemeten.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn