Memo Deltares update MNLSO 2021

14 november 2021
Deze memo bevat de jaarlijkse update van de meetresultaten, de toestand en de trends t/m 2021 van de concentraties N- en P-totaal op de meetlocaties van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO). Een uitgebreide en gedetailleerde rapportage over het meetnet verschijnt eens in de 4 jaar.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn