Factsheet landelijk meetnet gewasbeschermingmiddelen land- en tuinbouw

2 december 2022


> Download pdf

Versie 2022

Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2013 samen met de waterschappen en Deltares opgezet naar aanleiding van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ (einddatum 2023). Het LM-GBM wordt ook gebruikt om de voortgang te meten en vast te stellen of de doelstellingen worden gehaald die voor oppervlaktewater zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Het Uitvoeringsprogramma bevat het gewasbeschermingsbeleid tot 2030.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn