Bestuursprogramma

De waterschappen staan voor allerlei maatschappelijke opgaven. Welke rol spelen zij hierbij? De bestuursleden van de Unie van Waterschappen verwoorden hun visie daarop in het bestuursprogramma Waterkracht 2020-2023.

Klimaatverandering, de woningbouwopgave en de stikstofproblematiek. Het zijn voorbeelden van maatschappelijke opgaven waar de waterschappen mee te maken hebben. De toenemende druk op de ruimte in ons dichtbevolkte land bereikt grenzen. Die grenzen hebben de waterschappen in snel toenemende mate ervaren, bij extreme neerslag en droogte in 2018, 2019 en 2020 en bij onze ambities om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Meer dan in het verleden zijn de maatschappelijke vraagstukken met elkaar verweven. Dit manifesteert zich vooral op regionaal niveau, waar de ruimtelijke keuzes neerslaan. Daarmee is ‘de regio’ aan zet. Waterschappen hebben hier een taak, voelen de urgentie en voegen waarde toe: gebiedskennis, partnerschap en uitvoeringskracht.

Werken aan kwaliteit leefomgeving

De Unie van Waterschappen steunt en stimuleert de waterschappen om meer hun rol te pakken in discussies die raken aan de kwaliteit van onze leefomgeving. De opgaven van nu bieden ons een uitgelezen kans om deskundigheid, innoverend vermogen en uitvoeringskracht te verbinden. Het bestuur van de Unie wil hieraan samen met de waterschappen, medeoverheden en maatschappelijke partners invulling geven: doortastend, met open vizier en lef. Het bestuursprogramma Waterkracht is bedoeld om te agenderen, binnen en buiten de vereniging.

Het programma focust op 3 hoofdpunten:

  1. Meer verantwoordelijkheid voor de leefomgeving
  2. Ontwikkelen publiek partnerschap
  3. Werken aan een vitale vereniging voor de waterschappen

> Bekijk het hele bestuursprogramma