Waterkracht 2020-2023

3 augustus 2020


> Download deze publicatie

Koers bestuur Unie van Waterschappen 2020-2023

Een land in transitie
Nederland staat voor een ongekende omslag. De actualiteit van de coronacrisis, de gevolgen van een veranderend klimaat, de enorme woningbouwopgave en de escalerende stikstofproblematiek maken duidelijk dat Nederland voor een uitdaging van formaat staat.

De toenemende druk op de ruimte in ons dichtbevolkte land bereikt grenzen. Die grenzen hebben de waterschappen in snel toenemende mate ervaren, bij extreme neerslag en droogte in 2018, 2019 en 2020 en bij onze ambities om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Dringende keuzes zijn nodig bij de inrichting van ons land, in het belang van de inwoners en hun leefomgeving. Water is hierin een sturende en integrerende factor. Met een collectief investeringsbudget van 1,5 miljard euro dragen waterschappen bij aan het economisch herstel van Nederland.

Meer dan in het verleden zijn de maatschappelijke vraagstukken met elkaar verweven. Dit manifesteert zich vooral op regionaal niveau, waar de ruimtelijke keuzes neerslaan. Daarmee is ‘de regio’ aan zet. Waterschappen hebben hier een taak, voelen de urgentie en voegen waarde toe: gebiedskennis, partnerschap, uitvoeringskracht. Onze dagelijkse zorg voor waterveiligheid en voor schoon en voldoende water is een basis voor duurzame ontwikkeling. De Unie steunt en stimuleert de waterschappen om meer hun rol te pakken in discussies die raken aan de kwaliteit van onze leefomgeving. De opgaven van nu bieden ons een uitgelezen kans om deskundigheid, innoverend vermogen en uitvoeringskracht te verbinden. Het bestuur van de Unie wil hieraan samen met de waterschappen, medeoverheden en maatschappelijke partners invulling geven: doortastend, met open vizier en lef. Waterkracht is bedoeld om te agenderen, binnen en buiten de vereniging.

1. Meer verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

2. Ontwikkelen publiek partnerschap

3. Werken aan een vitale vereniging

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn