Wet versterking decentrale rekenkamers


Gepubliceerd: 24 mei 2022
Bijeenkomst: 31 mei 2022

> Download pdf

Op 31 mei stemt de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Gemeentes en waterschappen hebben zorgen over dit wetsvoorstel.

Zij pleiten voor het behoud van de mogelijkheid dat gemeentes en waterschappen een rekenkamerfunctie inrichten. Ze wijzen de verplichting tot rekenkamers met alleen externe leden af. Ze onderschrijven de lijn dat de lokale rekenkamer(functie) een belangrijke bijdrage levert aan de bestuurlijke besluitvorming en de publieke verantwoording van lokaal beleid. Maar ze hebben grote moeite met de uniforme vorm van de rekenkamer die het wetsvoorstel voorschrijft.

Update

Op 27 september heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers aangenomen. Gemeentes en waterschappen hebben meerdere keren hun zorgen geuit bij de Tweede en Eerste Kamer over dit wetsvoorstel.

Zij pleiten voor het behoud van de mogelijkheid dat gemeentes en waterschappen een rekenkamerfunctie inrichten. Ze wijzen de verplichting tot rekenkamers met alleen externe leden af. Ze onderschrijven de lijn dat de lokale rekenkamer(functie) een belangrijke bijdrage levert aan de bestuurlijke besluitvorming en de publieke verantwoording van lokaal beleid. Maar ze hebben grote moeite met de uniforme vorm van de rekenkamer die het wetsvoorstel voorschrijft.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn