Waterbesturen

10 oktober 2019


> Download pdf

Het Nederlandse waterschapsmodel

Auteurs
Herman Havekes
Wijnand Dekking
Willem Wensink
Simon Zwagemakers (NWB Bank)

Zowel nationaal als internationaal staat het waterbeheer voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, bodemdaling, verzilting, hoosbuien en langdurige droogte leggen een grote druk op het watersysteem. Dit geldt niet alleen voor ons laaggelegen land, maar ook voor andere laaggelegen delen van de wereld, als delta’s, kust- en riviervlakten, waar de bevolkingsgroei steeds meer is geconcentreerd. De overheid heeft een zorgplicht voor het beheer van natuurlijke watersystemen en de bescherming van de inwoners tegen overstromingen. Deze taak vraagt niet alleen om voldoende geld en kennis, maar ook om een goede institutionele structuur van het waterbeheer, om een goede Water Governance.
In Nederland is die taak grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Samen met hun medeoverheden en maatschappelijke organisaties willen de waterschappen met deze opgaven aan de slag om de samenleving van vandaag en morgen op maat te bedienen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn