Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Deze verkiezingen worden vervroegd gehouden door de val van Kabinet Rutte IV op 7 juli.

Demissionair kabinet

Het kabinet Rutte IV is sinds de val demissionair. Dit betekent dat ministers en staatssecretarissen niet zomaar wetten en regels mogen maken. De dossiers die de Tweede Kamer ‘controversieel’ verklaard, schuiven door naar een volgende regering. De Tweede Kamer neemt hier in september, na het zomerreces, een besluit over. De Unie van Waterschappen maakt een analyse van alle thema’s die volgens de waterschappen door moeten gaan, ook met een demissionair kabinet. De Unie brengt deze thema’s zo snel mogelijk onder de aandacht van de Kamer.

Controversiële onderwerpen

Controversiële onderwerpen zijn thema’s waar een nieuw kabinet een andere beslissing zou kunnen nemen dan het huidige kabinet. Een aantal voorbeelden van deze thema’s zijn: de stikstofplannen, de woningmarkt en migratie.

In de Eerste en Tweede Kamer komen binnenkort allerlei wetsvoorstellen en beleidsdocumenten langs. De Unie van Waterschappen brengt alle onderwerpen van deze wetten en documenten in kaart. Daarbij geeft de Unie aan van welke onderwerpen de behandeling door moet gaan, volgens de waterschappen. De waterschappen verzoeken de Tweede Kamer dan om deze onderwerpen niet controversieel te verklaren. Van een aantal zaken is al bekend dat ze doorgaan, omdat ze te belangrijk zijn om te pauzeren. Voorbeelden daarvan zijn de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Verkiezingsprogramma’s

Deze zomer schrijven de commissies van de politieke partijen de verkiezingsprogramma’s.
De Unie van Waterschappen heeft de belangrijkste standpunten van de waterschappen aangeleverd bij deze commissies. Water en bodem staan in Nederland onder druk en op veel plekken zijn de grenzen bereikt. De droogte, extreme hoosbuien, bodemdaling en zeespiegelstijging zorgen ervoor dat veilig wonen en werken niet langer vanzelfsprekend is in Nederland. Naast maatschappelijke vraagstukken als asiel, klimaat en stikstof is het daarom cruciaal dat de politieke partijen ook oog hebben voor de wateronderwerpen.

“Het is nu heel belangrijk dat het kortetermijnbelang het niet wint van de lange termijn” Zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. “De waterschappen dringen aan om nu geld te reserveren voor de dijkversterkingen van de toekomst en het beschermen van de grondwatervoorraad,” aldus Van der Sande.

Lobby samen met andere koepels

De Unie van Waterschappen geeft haar lobby richting een nieuw kabinet onder meer vorm door samen te werken met andere koepelorganisaties. Zo werkt de Unie samen met de koepels van de andere decentrale overheden: IPO en VNG. In deze samenwerking organiseren ze een verkiezingsdebat over gezamenlijke aandachtspunten. Ook wordt er een pamflet opgesteld over deze aandachtspunten. Daarnaast lobbyt de Unie van Waterschappen samen met de koepel van drinkwaterbedrijven: Vewin. Op maandag 6 november organiseren ze samen een Waterdebat.

> Lees de inzet van de waterschappen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023
> Brief aan Eerste en Tweede Kamer na val van het kabinet
> Decentrale overheden reageren op val kabinet

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn

Medewerkers bij dit thema

Programmaleider Vereniging en Communicatie en Bestuurlijk Juridische Zaken