Circulair assetmanagement waterschappen

2 juni 2022


> Download deze publicatie

Voor het eerst is in kaart gebracht hoeveel materialen de waterschappen beheren in hun objecten, en wat de milieueffecten daarvan zijn.

In totaal hebben de 21 waterschappen in Nederland naar schatting 570 megaton aan materialen in beheer, voornamelijk grond en klei in waterkeringen. Als de grond in waterkeringen niet wordt meegerekend, is de materiaalvoorraad zo’n 10 megaton, bestaande uit bouwmaterialen als beton, staal, hout en kunststoffen.

Assets

Waterschappen beheren objecten zoals rwzi’s, persleidingen, gemalen, beschoeiing en waterkeringen, en daarmee een grote voorraad aan materialen. Deze objecten worden assets genoemd. Er ligt een grote uitdaging om deze assets circulair te beheren.

Aanpak en rekenmethodiek

Deze achtergrondrapportage beschrijft de aanpak en rekenmethodiek die gebruikt is voor
de materiaalvoorraadanalyse voor het STOWA-onderzoek circulair assetmanagement.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn