Uw zoekresultaten voor: Waterkeringen
Commissie Waterkeringen (CWK)

Gevonden in pagina's

…met de secretaris van de CWK Judith van den Bos via jbos@uvw.nl. Werkgroep Waterkeringen (WWK) De WWK is het ambtelijk voorportaal van de commissie Waterkeringen (CWK). De werkgroep voorziet de…


Dijken

Gevonden in pagina's

…de Deltawerken zijn waterkeringen. In totaal ligt er zo’n 17.000 km aan primaire, regionale en overige waterkeringen in Nederland. Wat zijn primaire en regionale waterkeringen? De primaire waterkeringen bieden bescherming…


Over de Unie

Gevonden in pagina's

…vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland. Nee…


Modelkleur 2012

Gevonden in publicaties

…oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen vormen één samenhangend pakket; Deregulering en zoveel mogelijk onder algemene regels brengen; Schrappen overbodige regelgeving; Opnemen modules voor specifieke situaties; Algemene zaken in de keur zelf (landelijk…


Participatie en het projectbesluit

Gevonden in publicaties

waterkeringen die niet in beheer bij het Rijk zijn. Bij andere werken kan het waterschap vrijwillig kiezen voor het projectbesluit. Verordening De keuze voor vrijstelling, meldplicht of vergunning eigen dienst,…


Commissievergadering CWK

Gevonden in agenda

De Commissie Waterkeringen (CWK) vormt de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van waterveiligheid en is ook besluitvormend. Thema’s waarover de CWK spreekt, zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma…


Model Keur

Gevonden in pagina's

…het bewoonbaar houden van Nederland zijn deze waterstaatswerken van cruciale betekenis. Via een verordening – keur – kan een waterschap regels stellen voor de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende…


Commissievergadering CWK

Gevonden in agenda

De Commissie Waterkeringen (CWK) vormt de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van waterveiligheid en is ook besluitvormend. Thema’s waarover de CWK spreekt, zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma…


Commissievergadering CWK

Gevonden in agenda

De Commissie Waterkeringen (CWK) vormt de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van waterveiligheid en is ook besluitvormend. Thema’s waarover de CWK spreekt, zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma…


Hoogwater

Gevonden in pagina's

…gaten, om overstromingen te voorkomen. De waterschappen hebben sinds de overstromingen in de jaren 90 hun waterkeringen versterkt en meer ruimte gegeven aan rivieren. Ook de komende jaren wordt gewerkt…