Uw zoekresultaten voor: Waterkwaliteit
PFAS in bodem en water

Gevonden in pagina's

…stankoverlast en een betere waterkwaliteit. Maar die uitgegraven bagger moet ergens heen en het afvoeren kon door de nieuwe normering niet meer. In juli 2020 kwam er een aanpassing van…


Gewasbeschermingsmiddelen

Gevonden in pagina's

…toelatingendatabank. Slecht voor waterkwaliteit De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is nog onvoldoende om in 2027 de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Op de helft…


Waterpoort: Kaderrichtlijn Water – hoe staan we ervoor?

Gevonden in agenda

De waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Maar intensief grondgebruik en klimaatverandering zetten water, natuur, bodem zwaar onder druk. Is dit een houdbare situatie? Lukt het Nederland…


Sander Mager

Gevonden in medewerkers

Portefeuille Waterkwaliteit Waterketen en emissies Vergunningverlening en handhaving Duurzaamheid (m.n. grondstoffen en circulaire economie) 070 3519751 sander.mager@agv.nl flexibel Vice voorzitter Sander Mager Ja…


Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw 2018

Gevonden in publicaties

…Nota Duurzame Gewasbescherming “Gezonde Groei, Duurzame Oogst” (Rijksoverheid, 2013). Deze Nota omschrijft het gewasbeschermingsmiddelenbeleid voor de periode 2013 tot 2023. Het doel van het beleid is dat de waterkwaliteit met…


Michaël Bentvelsen

Gevonden in medewerkers

Michaël Bentvelsen 06 – 5175 5380 mbentvelsen@uvw.nl Beleidsadviseur waterkwaliteit maandag dinsdag woensdag donderdag Nee…


Mark van der Werf

Gevonden in medewerkers

Mark Werf, van der 06 – 2055 1967 mwerf@uvw.nl Programmaleider Innovatie, Duurzaamheid, Internationaal en Waterkwaliteit maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee 1…


Positionpaper waterschappen kaderrichtlijn water (KRW)

Gevonden in publicaties

…Nederlandse wateren daarom ook een centrale rol. Sinds de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht is, is de waterkwaliteit in heel Europa verbeterd, en kreeg het al bestaande Nederlandse instrumentarium ook…


Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel

Gevonden in inbreng

…De waterschappen vragen aandacht voor de volgende punten: Doelen Kaderrichtlijn Water Stikstofaanpak en waterkwaliteitsaanpak zijn verschillend Aanpak waterkwaliteitsproblemen moet doorgaan en niet worden vertraagd Regionale maatregelen opnemen in landelijke wetgeving…


Waterbodembeleid en baggeren

Gevonden in pagina's

…de ecologie worden zo tot een minimum beperkt. De waterschappen zoeken naar steeds milieuvriendelijkere technieken om te baggeren. Ook onderzoeken we de waterbodem om een goede waterkwaliteit te kunnen waarborgen….