Uw zoekresultaten voor: Commissies
Overzicht commissies en werkgroepen

Gevonden in pagina's

Commissies In de commissies wordt het beleid van de Unie van Waterschappen op de verschillende beleidsterreinen opgesteld. Ook vindt er vaak besluitvorming plaats. Op enkele onderwerpen geven de commissies advies…


Commissievergadering CINTER

Gevonden in agenda

De Commissie Internationale zaken (CINTER) is de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van internationaal beleid. De CINTER adviseert de vertegenwoordigers van de waterschappen ook in…


Commissievergadering CWE

Gevonden in agenda

De CWE buigt zich over onderwerpen die betrekking hebben op de afvalwaterketen, waaronder zuiveringsbeheer en de waterkwaliteit en in het bijzonder lozingen en diffuse bronnen. In de CWE zijn alle…


Commissievergadering CMB

Gevonden in agenda

De Commissie Muskus- en beverratten bepaalt de gezamenlijke standpunten van de waterschappen op het gebied van muskus- en beverrattenbeheer. In de commissie zitten bestuursleden van de 8 waterschappen die de…


Commissievergadering CWK

Gevonden in agenda

De Commissie Waterkeringen (CWK) vormt de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van waterveiligheid en is ook besluitvormend. Thema’s waarover de CWK spreekt, zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma…


Ledenlijst commissies

Gevonden in publicaties

Hier vindt u de samenstelling van de commissies van de Unie van Waterschappen. 20220308 55386 {“original_image”:”53328″,”cropped_image”:”53328″} 1…


Commissie Waterkeringen (CWK)

Gevonden in pagina's

Thema’s waarover de CWK spreekt, zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma, inclusief het deelprogramma Waterveiligheid, de beoordelingen, versterkingen en de zorgplicht van waterkeringen. Daarnaast omvat de agenda ook de Waterwet,…


Commissie Watersystemen (CWS)

Gevonden in pagina's

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere zoetwater beschikbaarheid, wateroverlast, droogte, ruimtelijke adaptatie, maar ook grondwater, bodem, bodemdaling en waterrecreatie. Daarnaast is waterkwantiteit van belang voor natuur en landbouw….


Commissie Waterketens en Emissies (CWE)

Gevonden in pagina's

De CWE is een commissie waarin zowel beeldvormende als oordeelvormende besprekingen plaatsvinden. Daarnaast vindt er ook besluitvorming plaats. Het ambtelijk voorportaal van de CWE is de Werkgroep Waterketens en Emissies…


Commissievergadering CWE

Gevonden in agenda

De CWE buigt zich over onderwerpen die betrekking hebben op de afvalwaterketen, waaronder zuiveringsbeheer en de waterkwaliteit en in het bijzonder lozingen en diffuse bronnen. In de CWE zijn alle…