Uw zoekresultaten voor: Klimaatverandering




Rafaël Lazaroms

Gevonden in medewerkers

Rafaël Lazaroms 06 – 5174 8465 rlazaroms@uvw.nl Beleidsadviseur klimaat en duurzaamheid maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee…


Zeespiegelstijging

Gevonden in pagina's

…maatregelen voor waterveiligheid beschermen we ons land tegen overstromingen. We anticiperen met behulp van de klimaatscenario’s van het KNMI op de verwachte zeespiegelstijging en andere klimaatveranderingen. Zo blijven we goed…


Afwegingskader geïntegreerde contractvormen

Gevonden in publicaties

Klimaatverandering, technologische vooruitgang en burgerparticipatie zijn voorbeelden van maatschappelijke ontwikkelingen die veel invloed hebben op de manier van opereren in de waterschapsmarkt (= de sectoren waterbouw en watertechnologie). Daarnaast staat…


De waterschapsmarkt van de toekomst

Gevonden in publicaties

Bouwstenen voor vernieuwing Klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie zijn maatschappelijke ontwikkelingen die veel invloed hebben op de manier van opereren in de waterschapsmarkt (= de sectoren waterbouw en watertechnologie). Het…


Hoofdlijnendebat LNV

Gevonden in inbreng

…versnelling en versterking van de stikstofaanpak centraal. Een boodschap die de Unie van Waterschappen toejuicht. Wel missen de waterschappen het aspect van klimaatverandering in de brief. 1 20220406 20220405 54898…


SO Integrale circulaire economie rapportage van PBL

Gevonden in inbreng

…aandacht: met een circulaire economie willen we klimaatverandering tegengaan en de biodiversiteit bevorderen. Daarvoor geven we als decentrale overheden het goede voorbeeld aan burgers en bedrijven. De waterschappen hebben de…


Deltaprogramma

Gevonden in pagina's

…zoet water, Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied. Deltabeslissingen Vanwege klimaatverandering zal Nederland in de toekomst vaker te maken krijgen met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. In de Deltabeslissing Waterveiligheid staat dat de…


Klimaatverandering

Gevonden in pagina's

…steenkool zorgt voor een toename in CO2. Landbouw, moerasgas in waterrijke gebieden en het weglekken van aardgas zorgen voor een toename in methaan. Gevolgen klimaatverandering De klimaatverandering brengt grote gevolgen…


Hoogwater

Gevonden in pagina's

…voor dijken ingesteld, waarbij ook gekeken wordt naar klimaatverandering en zeespiegelstijging. Hierdoor komt het nauwelijks nog voor dat er primaire keringen doorbreken. Hoogwater van 1993 en 1995 Ook in de…