Verslag en aanbevelingen Werkgroep Transportleidingen

30 november 2023


> Download deze publicatie

Leeswijzer rapport KCAO-Transportleidingen
Deze leeswijzer biedt een beknopt overzicht, zodat u gericht de voor u relevante informatie kunt verkennen. In dit KCAO-rapport van de Unie van Waterschappen wordt in de verschillende onderdelen ingegaan op manieren om asset management van transportleidingen te verduurzamen. In de inleiding wordt het doel van het KCAO-traject beschreven en een korte samenvatting gegeven voor de bevindingen van de drie latere hoofdstukken. Het rapport behandelt drie kernonderdelen: ten eerste, een advies over circulair ontwerp met de R-ladder en gebruik van de cirkel van Sinek voor de transitie naar circulair asset management. Ten tweede, de toepassing van Milieukosten Indicator (MKI) om duurzaamheid te kwantificeren. Ten derde, de gebruikmaking van een trade-off matrix als afwegingskader voor duurzaamheid.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn