KCAO-product Oeverconstructies

18 oktober 2023


> Download deze publicatie

Circa 100 waterschapsmedewerkers uit alle 21 waterschappen en 9 ingenieursbureaus hebben in 2023 in het KCAO-traject de duurzaamheidsambities van de waterschappen vertaald naar concrete handelingsperspectieven. Dit is gebeurd voor de waterschapsassets waarin de meeste impact kan worden gemaakt. De KCAO-producten maken duidelijk hoe duurzame ambities te vertalen zijn naar de praktijk.

Sweco en Antea Group hebben met de werkgroep Oeverconstructies een beslisboom uitgewerkt. Deze beslisboom helpt om per fase van het assetmanagement (beheer, demontage, initiatief, project, aanbesteding en realisatie), de goede keuzes voor klimaat en circulariteit te maken. Dit op basis van een aantal eenvoudige vragen. Daarnaast is een inspiratiebundel gemaakt met sprekende voorbeelden, voorzien van schetstekeningen en een toelichting.

> Ga hierboven naar de KCAO-Achtergrondnotitie Oeverconstructies bij Beslisschema & Inspiratiebundel
> Ga naar het KCAO-Beslisschema Oeverconstructies
> Ga naar de KCAO-Inspiratiebundel Oeverconstructies
> Ga naar de PowerPointPresentatie over de beslisboom en inspiratiebundel Oeverconstructies

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn