Verduurzaming industrie


Gepubliceerd: 6 april 2022
Bijeenkomst: 7 april 2022

> Download pdf

De inbreng gaat over de nieuwe Meerjarenafspraak met middelgrote industrie en industrieel MKB over energiebesparing met CO2-reductie, gekoppeld aan circulaire ketens voor 2030 en 2050.

Een groot aantal organisaties, waaronder de Unie van Waterschappen lichten toe hoe een grote groep bedrijven kan bijdragen aan de realisatie van die energiebesparing

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn