Uw zoekresultaten voor: Bestuursakkoord Water
Organisatie

Gevonden in pagina's

…het Bestuursakkoord Water Terugdringen van agrarische emissies Herijken van fiscaal beleid Profileren van de waterschappen in wetgevingsprocessen Moderne overheid Behoud van financiële ruimte voor waterschappen Informatieveiligheid Vergroten van doelmatigheid Bedrijfsvergelijkingen,…


Bestuursakkoord Water

Gevonden in publicaties

Wij, rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord Water. We willen ons inzetten voor een mooi, veilig, schoon,…


Aanvullende afspraken bestuursakkoord water

Gevonden in publicaties

Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sloten in 2011 het Bestuursakkoord


Cybersecurity watersector

Gevonden in standpunten

Cyberaanvallen op operationele technologiesystemen hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen voor belangrijke sectoren. Denk aan drinkwater, riolering en gemalen. Daarom hebben partijen uit de watersector in het Bestuursakkoord Water afgesproken…


Modelkleur 2012

Gevonden in publicaties

Vastgesteld door de Ledenvergadering op 22 maart 2013 Deze integrale en geactualiseerde modelkeur is gebaseerd op de Waterwet c.a, de Waterschapswet en op nieuw relevant beleid (Bestuursakkoord Water) en houdt…


Zelf doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer

Gevonden in publicaties

Handelingsperspectieven om het stedelijk waterbeheer doelmatig en omgevingsgericht in te vullen met effectief gebruik van juridische instrumenten. Het Bestuursakkoord Water daagt gemeenten en waterschappen uit om vanuit een gezamenlijke  verantwoordelijkheid…


Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Gevonden in pagina's

Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn de beheerders van primaire keringen in Nederland. Primaire waterkeringen zijn dijken, duinen of kunstwerken die het achterland beschermen tegen water uit de zee of de grote…


Visie brochure afvalwaterketen tot 2030

Gevonden in publicaties

Bestuursakkoord Water. Zowel gemeenten als waterschappen spannen zich in voor vergroting van doelmatigheid en kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid. Volop kansen Het traject van de routekaart heeft een mooi resultaat…


Klimaatverandering

Gevonden in pagina's

…er meer kans op overstromingen en wateroverlast. Rivieren kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren en de riolering kan het vele water ook niet meer aan. In…


Klimaat

Gevonden in pagina's

…lang droog blijft. Dit is voor waterschappen belangrijk, zij moeten zorgen voor het juiste waterpeil en het voorkomen van te veel water (wateroverlast) of te weinig water (watertekort). Nee Ja…