Uw zoekresultaten voor: Deltaprogramma
Dominique Blom

Gevonden in medewerkers

Dominique Blom 06 – 2050 5675 dblom@uvw.nl Beleidsadviseur waterbeleid maandag dinsdag donderdag vrijdag Nee…


Dijken

Gevonden in pagina's

…stroomversnelling. De Deltawerken en het daaropvolgende Deltaprogramma zijn daar voorbeelden van. Ook de organisatie van de waterschappen veranderde sterk na de ramp. In 1953 waren er landelijk 2.650 waterschappen. Tegenwoordig…


Mark van Kruining

Gevonden in medewerkers

Mark Kruining, van 06 – 3511 2388 mkruining@uvw.nl Beleidsadviseur Deltaprogramma maandag dinsdag donderdag vrijdag Nee 1…


Zoetwater

Gevonden in pagina's

…doet de Unie van Waterschappen? De Unie van Waterschappen werkt mee aan de strategie en het beleid vanuit het Deltaprogramma. Ook neemt de Unie deel aan de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling…


Droogte

Gevonden in pagina's

…Unie van Waterschappen? De Unie van Waterschappen werkt mee aan de strategie en het beleid vanuit het Deltaprogramma. Ook neemt de Unie deel aan de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling bij (dreigende)…


Deltaprogramma

Gevonden in pagina's

Deltaplannen In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, tekort aan zoet water en extreem weer en om bij te dragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting…


Water verbindt

Gevonden in publicaties

…samen een klimaatrobuust watersysteem te realiseren. We geven hiermee invulling aan de uitgangspunten van de NOVI, het Deltaprogramma en de Kaderrichtlijn Water: • Water sturend laten zijn voor de ruimtelijke…


Klimaatverandering

Gevonden in pagina's

…In het Deltaprogramma staat hoe we Nederland voorbereiden op overstromingen en hoogwater. Samen met het Rijk, de provincies en gemeenten werken de waterschappen aan de veiligheid van de dijken, voldoende…


Commissievergadering CWK

Gevonden in agenda

…en het Deltaprogramma, inclusief het deelprogramma Waterveiligheid, de beoordelingen, versterkingen en de zorgplicht van waterkeringen. Daarnaast omvat de agenda ook de Waterwet, de Europese Richtlijn Overstromingen en innovaties zoals wind-…