Grondwatervisie 2023

4 april 2023


> Download deze publicatie

In deze visie hebben de 21 waterschappen 4 gezamenlijke ambities voor grondwaterbeheer vastgesteld. Aanleiding voor de nieuwe grondwatervisie is dat de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed grondwater de laatste jaren steeds meer onder druk komt te staan. Het grondwatersysteem is uit balans geraakt. Dit komt omdat er steeds meer vraag is naar grondwater, terwijl er door de toenemende droogte steeds minder water beschikbaar is.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn