Commissiedebat water 9 juni 2021


Gepubliceerd: 9 juni 2021

> Download pdf

Op 9 juni 2021 vond er een commissiedebat Water met de minister van Infrastructuur en Waterstaat plaats. Op de agenda stonden verschillende onderwerpen die voor de waterschappen van belang zijn. Daarnaast vroegen de waterschappen aandacht voor eigen punten.

De volgende onderwerpen komen in deze inbreng aan de orde

  • Grondwateronttrekkingen
  • Aanpassing belastingstelsel waterschappen
  • Nationaal water programma 2022-2027
  • Delta-aanpak waterkwaliteit
  • Beleidsnota drinkwater 2021-2026
  • Internationaal waterprogramma blue deal
  • Voortgang klimaatadaptatie
  • Voortgangsrapportage tweede hoogwaterbeschermingsprogramma
  • Staat van ons water
  • OFL-rapportage geborgde zetels in waterschapsbesturen
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn