Terugmelding Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel van 7 mei 2020

7 mei 2020


> Download deze publicatie

Op donderdag 7 mei jl. is de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel onder leiding van voorzitter Menno Snel voor de tweede keer bij elkaar geweest.

Voorafgaand aan de plenaire vergadering heeft de stuurgroep zich in vier deelstuurgroepen een eerste beeld kunnen vormen over de voorliggende uitwerkingen, die de werkgroep op verzoek van de stuurgroep heeft opgesteld. Op 7 mei stonden de oordeels- en besluitvorming over de uitwerkingen centraal. Het doel was om met elkaar tot een eerste trechtering te komen van de voorstellen die de stuurgroep naar de volgende fase van het traject wil meenemen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn