Marktvisie en Inkoopstrategie Baggeren

8 september 2023


> Download deze publicatie

De Buyer Group Duurzaam Baggeren heeft in september 2023 de Marktvisie en Inkoopstrategie opgeleverd. Het doel is om waterbeheerders te laten zien hoe zij in hun aanbestedingsbeleid kunnen werken aan reductie van broeikasgasemissies en stikstof. De focus ligt op kleinschalig en middelgroot baggerwerk in zoete wateren, in zowel stedelijk als landelijk gebied.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn