Convenant bodem en ondergrond

27 februari 2015
Het convenant bodem en ondergrond is in 2020 afgelopen. De inhoud van de Wet bodembescherming (Wbb) wordt herzien. De belangrijkste reden daarvoor is om bodemkwaliteit daadwerkelijk onderdeel te laten zijn van integraal leefomgevingsbeleid, een van de hoofddoelstellingen van de nieuwe Omgevingswet. De herziene artikelen treden naar verwachting grotendeels in een AMvB onder de Omgevingswet in werking.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn