Uw zoekresultaten voor: Europese wet- en regelgeving
Europese wet- en regelgeving

Gevonden in pagina's

…het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten hierover stemmen. Verordeningen, richtlijnen en besluiten Verordeningen, richtlijnen en besluiten zijn de belangrijkste wetgevingsmaatregelen van de Europese Unie. Verordeningen


Vaste Commissie digitale zaken 28 september 2021

Gevonden in inbreng

…voldoende financiële middelen en capaciteit meegenomen worden evenals de samenhang met andere wet- en regelgeving. Een financieel arrangement en implementatieondersteuning zullen helpen om de implementatie van weten regelgeving te versnellen


Wet Houdbare overheidsfinanciën

Gevonden in pagina's

…Ook informeert de Unie de waterschappen over de ontwikkeling en regelgeving rond overheidsfinanciën en ondertsteunt hen bij het implementeren van wijzigingen in deze regelgeving. Daarnaast hebben de waterschappen een informatieverplichting…


Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gevonden in agenda

…waterschappen hierin? Daarover gaat dit webinar. Hoe kan het GLB bijdragen aan de ambities en wensen van de waterschappen voor natuur, milieu en waterkwaliteit, en tegelijkertijd het ondernemerschap van agrariërs…


Belastingen en financiën

Gevonden in pagina's

…de waterschapsbelastingen en financiën, waarbij voldoende ruimte blijft bestaan voor regionale bestuurlijke beleidskeuzes. Wanneer er wijzigingen optreden in de wet- en regelgeving, stelt de Unie de waterschappen hiervan op de…


Informatiebulletin slib

Gevonden in publicaties

Wet en regelgeving Tot de midden jaren tachtig mocht zuiveringsslib naar de landbouw worden afgezet. Hierin kwam verandering toen in 1986 de Europese richtlijn betreffende bescherming van het milieu, in…


Natuurbeleid

Gevonden in pagina's

Waterschappen zorgen binnen het nationale en Europese beleid voor goede watercondities voor plant en dier. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van ecologische doelen in een zorgvuldige balans met wat particulieren