Bedrijfsvergelijkingen

Waterschappen vinden het belangrijk om transparant te zijn. Om inzicht te geven in het werk dat ze doen, en om van elkaar te leren en gezamenlijk te verbeteren. Daarom leveren alle waterschappen jaarlijks gegevens aan over hun prestaties en kosten. Die gegevens vormen de basis voor verschillende bedrijfsvergelijkingen. De resultaten zijn online beschikbaar via het WAVES dashboard en de onderliggende WAVES databank.

Waterschapsspiegel

Via de jaarlijkse grote bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel worden allerlei gegevens over het werk van de waterschappen inzichtelijk gemaakt. Hierin komen de belangrijkste thema’s van het waterschapswerk aan bod. Elk jaar worden verduidelijkende themarapportages bij de onderwerpen uit Waterschapsspiegel gepubliceerd. Deze themarapportages zijn te vinden op het dashboard, onder de verschillende onderwerpen. Iedere twee jaar verschijnt de rapportages Waterschapspeil, met hierin trends en ontwikkelingen in de waterschapssector.

Verdiepende bedrijfsvergelijkingen

Verschillende verdiepende bedrijfsvergelijkingen concentreren zich op één specifiek onderwerp. Deze worden minder frequent uitgevoerd.

Leren en verbeteren

De resultaten van de bedrijfsvergelijkingen vormen het startpunt voor gesprekken, een basis om dieper te duiken in leerzame en inspirerende verhalen. Deze staan centraal tijdens verschillende leerkringen. Het gaat er niet om de beste of de goedkoopste te zijn: waterschappen leveren immers maatwerk aan hun eigen omgeving.

Bezoek de volgende pagina’s voor meer informatie en resultaten:
> Waterschapsspiegel.nl
> Online WAVES dashboard
> Online WAVES databank


Medewerkers bij dit thema

Interim Adviseur Bedrijfsvergelijkingen
Beleidsadviseur bedrijfsvergelijkingen