Uw zoekresultaten voor: Bestuur
Bestuurlijke organisatie

Gevonden in pagina's

bestuur Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de plannen van het algemeen bestuur worden uitgevoerd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en ongeveer 5 bestuursleden, die worden gekozen uit…


Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen

Gevonden in publicaties

…bijgesteld. De waterschappen kunnen nu aan de slag met de gedragscode. Het bestuur van elk waterschap besluit of het met de gedragscode wil werken. Indien een waterschap bij bepaalde werkzaamheden…


Ledenvergadering

Gevonden in pagina's

…waterschap is vertegenwoordigd in de ledenvergadering. Deze vertegenwoordigers (voorzitter of DB-lid van het waterschap) leggen vervolgens ‘thuis’ verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB). Nee…


Waterkracht 2020-2023

Gevonden in publicaties

Koers bestuur Unie van Waterschappen 2020-2023 Een land in transitie Nederland staat voor een ongekende omslag. De actualiteit van de coronacrisis, de gevolgen van een veranderend klimaat, de enorme woningbouwopgave…


Waterschapsverkiezingen

Gevonden in pagina's

…Tijdens de verkiezingen heb je daar invloed op. Dan kun je namelijk kiezen wie er in het algemeen bestuur van het waterschap komt. Waarom waterschapsverkiezingen? Waarom stemmen we eigenlijk voor…


Overzicht commissies en werkgroepen

Gevonden in pagina's

…aan het bestuur en de ledenvergadering. In de vereniging zijn 7 bestuurlijke commissies actief. Deze commissies komen 4 keer per jaar bij elkaar. Ze worden ambtelijk voorbereid door werkgroepen. De…


Vergaderschema 2022

Gevonden in publicaties

Vergaderschema van bestuur, ledenvergadering, commissies en werkgroepen voor 2022. 20200625 170 {“original_image”:”223″,”cropped_image”:{“image”:”2021/10/vergaderschema2022_197x280_acf_cropped.jpg”,”preview”:”2021/10/preview_vergaderschema2022_197x280_acf_cropped.jpg”}}…


Vaste Commissie digitale zaken 28 september 2021

Gevonden in inbreng

…waar de boeren dankbaar gebruik van maken. Digitalisering / digitale transformatie is geen keuze meer en staat bij de waterschappen prominent op de bestuurlijke agenda. Zonder digitalisering en de digitale…


Model-projectplan Waterwet

Gevonden in publicaties

Rapport van de Uniewerkgroep ‘Model-projectplan Waterwet’ Voorwoord ir. G. Verwolf (lid dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen, portefeuillehouder Waterkwaliteit, wetgeving en handhaving, voorzitter Uniecommissie waterketens en emissies) Hierbij bied…