Uw zoekresultaten voor: Circulaire economie
Commissiedebat Circulaire Economie 27 mei 2021

Gevonden in inbreng

…belemmeringen in regelgeving agenderen. Integrale circulaire economie rapportage De eerste landelijke Integrale circulaire economie rapportage (ICER 2021) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. De…


Waterschapsbelastingen 2019

Gevonden in publicaties

…meer circulaire economie. Ze werken hard aan het verkleinen van hun voetafdruk op onze aarde door zelf duurzame energie op te wekken, de CO2-uitstoot te reduceren en grondstoffenkringlopen te sluiten….


Circulair inkopen

Gevonden in pagina's

…componenten. Als materialen en producten langer meegaan, bijvoorbeeld door onderhoud of hergebruik, draagt dat ook bij aan de circulaire bouweconomie. Gesloten grondstofkringloop Daarnaast kijkt een circulaire inkoper of de ingekochte…


Ontmoeting tussen waterschap en markt

Gevonden in agenda

…naar de flyer en link naar de gebruiksaanwijzing Samenwerken aan de transitie naar een circulaire economie Gespreksleider: Patrick Blom, programmamanager Circulaire economie en Energietransitie bij waterschap Vallei en Veluwe en…


Adviesrapport Taskforce Herijking afvalstoffen 2019

Gevonden in publicaties

…de bronnen en slim moeten omgaan met de grondstoffen. Een methode daarvoor is het steeds weer opnieuw en efficiënt gebruiken van producten en grondstoffen, oftewel: “circulaire economie”. Wereldwijd heeft men…


Het verhaal van de circulaire waterschappen

Gevonden in publicaties

…deze vertaald naar beleid. Maar de meeste waterschappen zijn nog niet zover dat de circulaire manier van werken een normaal onderdeel is geworden van het reguliere werk. Daarom heeft de…


Finale Circular Challenge

Gevonden in agenda

Met de Circular Challenge biedt BlueCity gevestigde organisaties de kans om kennis te maken met de circulaire economie door binnen 6 weken een schaalbaar product te ontwikkelen uit een eigen…


Het verhaal van de circulaire waterschappen

Gevonden in publicaties

De eerste drijfveer waarom waterschappen werken aan de strategie is: We (h)erkennen dat het pad op weg naar Circulaire Waterschappen een transitie is. Het is geen extra taak, maar een…


Dag van de Circulariteit

Gevonden in agenda

2030 binnen handbereik! Deze dag fungeert als een ontmoetingspunt voor circulaire doeners die een bijdrage willen leveren aan een circulaire– en CO2-arme economie. De doelen van deze dag Leren, ervaren…


Duurzaamheid

Gevonden in pagina's

…duurzame energie en het voorkomen van uitstoot van broeikasgassen. Hiermee voorkomen we verdere klimaatverandering. Circulaire economie We zetten ons in om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater en bedrijfsprocessen duurzaam…