Uw zoekresultaten voor: Informatieveiligheid
Informatiemanagement

Gevonden in pagina's

De Unie van Waterschappen bevordert de beschikbaarheid en klantvriendelijkheid van informatie en zorgt er voor dat de informatieveiligheid van de waterschappen wordt vergroot. Informatieveiligheid De waterschappen hebben de verantwoordelijkheid om…


Vaste Commissie digitale zaken 28 september 2021

Gevonden in inbreng

…hoofd te bieden, zullen we als één overheid met onderwerpen als digitale dienstverlening, datagedreven werken, archivering, informatieveiligheid, privacy en ethiek aan de slag moeten. Implementatie essentieel Vanuit Brussel en Den…


Cybersecurity watersector

Gevonden in standpunten

…om de cyberweerbaarheid te versterken. Zo kunnen ze aanvallen in de toekomst samen het hoofd bieden. Investeren in informatieveiligheid is noodzakelijk. Cybersecurity is een belangrijk onderdeel van digitalisering. Zonder digitalisering…


Hoofdlijnendebat BZK

Gevonden in inbreng

…goed functionerende ICT-infrastructuur en -dienstverlening waardoor ze kwetsbaar zijn voor aanvallen van buitenaf (cybercrime). Informatieveiligheid en privacy staan zodoende hoog in het vaandel bij de waterschappen, onderwerpen die ook in…


Commissiedebat Circulaire Economie 18 november 2021

Gevonden in inbreng

…Een ander belangrijk criterium is bijvoorbeeld informatieveiligheid. Daarnaast hebben waterschappen niet altijd veel te kiezen en zijn ze afhankelijk van één/enkele grote ICT leveranciers 1. Bedrijven kunnen bij IenW een…


Handreiking digitale transformatie

Gevonden in publicaties

…Daarvoor zijn waterschappers met verschillende achtergronden nodig. Denk naast de juristen onder andere aan expertise op het gebied van architectuur, informatieveiligheid, communicatie, archivering of human resources. De Unie van Waterschappen…


Organisatie

Gevonden in pagina's

…het Bestuursakkoord Water Terugdringen van agrarische emissies Herijken van fiscaal beleid Profileren van de waterschappen in wetgevingsprocessen Moderne overheid Behoud van financiële ruimte voor waterschappen Informatieveiligheid Vergroten van doelmatigheid Bedrijfsvergelijkingen,…


Pers

Gevonden in pagina's

…Tijdschrift Het Waterschap Waterinnovatieprijs (innovatie) Waterkwantiteit (natuur, klimaatverandering, droogte) Waterveiligheid Saskia van Amerongen Communicatieadviseur 06 – 20 70 29 97 samerongen@uvw.nl Bedrijfsvergelijkingen Financiën (belastingen) Inkoop en aanbesteding Juridische zaken (Omgevingswet) Informatieveiligheid


Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

Gevonden in nieuws

…om in te stemmen met de Kadernota. De resultaten audits Informatieveiligheid & privacy. De bespreking heeft vertrouwelijk plaatsgevonden Aanpassing van het belastingstelsel. Oekraïne en de belastingheffing. De commissie heeft kennisgenomen…


Waterschappen vragen Kamer aandacht voor digitale transformatie

Gevonden in nieuws

…voor cybercrime: aanvallen van buitenaf. Informatieveiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij de waterschappen. Onderwerpen die ook in het coalitieakkoord expliciet worden genoemd. De financiële onderbouwing om activiteiten…