Uw zoekresultaten voor: Omgevingswet
Model projectbesluit voor primaire waterkeringen

Gevonden in publicaties

Bijlage bij de Handreiking projectbesluit – juni 2020 Het Model projectbesluit is een onderdeel van de Handreiking projectbesluit en als zodanig opgenomen als bijlage in de handreiking. Het model voorziet…


Pers

Gevonden in pagina's

…Tijdschrift Het Waterschap Waterinnovatieprijs (innovatie) Waterkwantiteit (natuur, klimaatverandering, droogte) Waterveiligheid Saskia van Amerongen Communicatieadviseur 06 – 20 70 29 97 samerongen@uvw.nl Bedrijfsvergelijkingen Financiën (belastingen) Inkoop en aanbesteding Juridische zaken (Omgevingswet) Informatieveiligheid…


Roadmap implementatie Omgevingswet waterschappen

Gevonden in publicaties

Deze roadmap laat zien op welk moment de waterschappen welke activiteiten uitvoeren om de Omgevingswet te implementeren in Q1 en Q2 2022 20220104 53335 {“original_image”:”53336″,”cropped_image”:”53336″}…


Waterwet

Gevonden in pagina's

…wet. Toch zal de Waterwet praktisch verdwijnen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 juli 2022. De Waterwet zal namelijk vrijwel volledig opgaan in de Omgevingswet. Een klein restant van…


Participatie en het projectbesluit

Gevonden in publicaties

Een loods voor onderweg Participatie en de omgevingswet Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Het vroeg betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit…


Watertoets

Gevonden in pagina's

…omgegaan met de inbreng van de waterbeheerder. Dit gebeurt meestal in de waterparagraaf van het ruimtelijke plan. Watertoets onder de Omgevingswet Vanaf 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking….


Omgevingsvisie

Gevonden in pagina's

Langetermijnvisie In het kader van de Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding 1 juli 2022) moeten het Rijk, iedere provincie en iedere gemeente een omgevingsvisie opstellen. Een omgevingsvisie is een strategische langetermijnvisie voor…